Warszawa, Ursynów, Kabaty, psycholog, seksuolog, terapia, depresja.
Psycholog, Seksuolog, Ursynów, Mokotów, Wilanów Kabaty, Warszawa.
Psycholog, Seksuolog, Ursynów, Mokotów, Wilanów Kabaty, Warszawa.

Praktyka psychologiczna


Tomasz Krasuski 

 

 

ul. Stryjeńskich 6/59

 

02-791 Warszawa

 

 

NIP:5252330188

 

REGON: 384590892

 

+48 537 524 447

 

tkrasuski@gmail.com

 

Stryjeńskich 6 m 59 

02-71 Warszawa 


 

 

© 2021 Praktyka psychologiczna Tomasz Krasuski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Psycholog, seksuolog, Tomasz Krasuski, Ursynów, Warszawa, Mokotów, Sadyba, depresja, lęk, nerwica, Kabaty
Depresja, kryzys, pomoc, Warszawa, Ursynów, online, on-line, terapia, psychoterapia, psycholog, Krasuski, Tomasz

Regulamin

Polityka prywatności

Wykształcenie

Cennik

Kontakt

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki
umawiania i rezerwacji terminu konsultacji za pośrednictwem strony internetowej:
                             
2. Definicje:


      1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Klientowi na Stronie internetowej
          Usługodawcy,
      2. Klient – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą
          elektroniczną przez Usługodawcę,
      3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
          udostępniony nieodpłatnie na stronie www.tomaszkrasuski.pl w formie, która
          umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić
          swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich
          akceptacją,
      4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji
          terminu konsultacji, dostępna pod adresem www.tomaszkrasuski.pl                  
      5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu
          Klientowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu konsultacji drogą
          elektroniczną,
      6. Usługodawca – Tomasz Krasuski, prowadzący działalność gospodarczą pod
          nazwą Praktyka Psychologiczna Tomasz Krasuski (ul. Stryjeńskich 6 lok.59;
          02-791 Warszawa) NIP: 5252330188; adres e-mail do kontaktu:                                          tkrasuski@gmail.com, tel.: 537524447 

                                       
3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz
zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia
korzystanie z Usługi.


4. Pozostałe usługi, tj. konsultacje, odbywają się osobiście w gabinecie lub online, w
terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia
pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

 

                        § 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty


1. Rezerwacja terminu konsultacji odbywa się za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce
„Umów wizytę”.


2. Klient rezerwujący konsultację zobowiązany jest:

 

 

 •   uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz

         adres e-mail;

 •   potwierdzić konsultację telefonicznie lub SMS-owo;
 •   podanie danych przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia      o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz

         posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej
         ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego;

 

§ 3. Odwołanie lub zmiana terminu konsultacji

 

1. Odwołanie konsultacji w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h
przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i
braku odwołania we wskazanym terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do
pobrania opłaty podczas kolejnej konsultacji lub do odmówienia udzielenia
konsultacji.


2. Odwołanie zarezerwowanego terminu konsultacji jest możliwe przez wysłanie
wiadomości SMS lub telefonicznie.


3. Spóźnienie się Klienta na zarezerwowany termin konsultacji w przypadku jej odbycia
skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.


4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu
konsultacji. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Klientowi nowy termin
konsultacji.

 

§ 4. Wymagania techniczne

 

1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji konsultacji możliwy jest na
urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:

 

 

 •   korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer,

         Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

 •   korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS,

         Linux/Ubuntu,

 • minimalne wymagania sprzętowe:

 

 1.   Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne                procesory),
 2.   512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla              systemów 64-bitowych,
 3.   minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych                    tymczasowych i ciasteczek,
 4.   stałe połączenie do sieci Internet.

 

 

3. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie
przez Klienta:

 

 

 •   konta poczty elektronicznej,
 •   telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.


2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane w sposób
polubowny.


3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a
Klientem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca
siedziby Usługodawcy.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.


5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2021 roku.